Публікації

Перша книжка про Ужгород

Перша книжка про Ужгород авторства Алена Панова – це роздуми, конспект, гіпотези, висновки і переклад оригінального тексту найстаршої монографії з історії міста, написаної Кароєм Мейсарошем і виданої у 1861 році.

Перейти до сторінки книги

 

КРАЇНОЗНАВСТВО

Підручник пропонує методологію пізнання окремої країни на прикладі кількох європейських держав та США. Місія – запропонувати алгоритм для самостійного пізнання.

Перейти до сторінки книги

 

ДИПЛОМАТИЧНА І КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА

Дипломатична і консульська служба – теоретико-практична навчальна дисципліна, яка викладається для здобуття всіх спеціальностей міжнародного спрямування.

Курс розглядає наступні блоки проблем:

І. Дипломатичні зносини: поняття та технологія їх здійснення.

ІІ. Консульство – спеціальний інститут дипломатичних зносин.

ІІІ. Привілеї та імунітети – основа статусу дипломата та консула.

ІV. Дипломатична служба в Україні – поняття, завдання, структура.

V. Консульська служба – спеціальний вид дипломатичної служби.

скачати книгу

 

Територіальний устрій Франції та Італії – уроки для України

У монографії розглядається проблематика побудови ефективного територіального устрою на прикладі Франції та Італії, а також можливості застосування позитивного досвіду цих країн у реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Матеріали монографії можуть бути використані викладачами ВНЗ, аспірантами, студентами.

скачати книгу

 

Методичні матеріали до вивчення дисципліни ПОРІВНЯЛЬНО-КОНСТИТУЦІНЕ ПРАВО для студентів факультету міжнародних відносин УжНУ

      Державне право зарубіжних країн викладається в якості основної дисципліни у всіх вузах, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини.

      Хоча курс вважається галузевою дисципліною, яка має предметом дослідження діючий конституційний (державний) лад зарубіжних країн, він тісно пов'язаний з історико-філософськими дисциплінами, перш за все з "Теорією держави і права" та "Історією держави і права зарубіжних країн". Стосовно останньої,  Державне право зарубіжних країн є її логічним продовженням, яке фіналізує розгляд державного ладу окремих країн на сучасному етапі їх розвитку.

скачати книгу

 

Державне (конституційне) право зарубіжних країн

      Державне право зарубіжних країн викладається в якості основної дисципліни у всіх вузах, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини.

      Хоча курс вважається галузевою дисципліною, яка має предметом дослідження діючий конституційний (державний) лад зарубіжних країн, він тісно пов'язаний з історико-філософськими дисциплінами, перш за все з "Теорією держави і права" та "Історією держави і права зарубіжних країн". Стосовно останньої,  Державне право зарубіжних країн є її логічним продовженням, яке фіналізує розгляд державного ладу окремих країн на сучасному етапі їх розвитку.

скачати книгу

 

Державне право зарубіжних країн. Навчальний посібник

Державне право зарубіжних країн викладається в якості основної дисципліни у всіх вузах, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини.

Предмет курсу полягає у вивченні основних інститутів державного та суспільного ладу окремих зарубіжних країн на узагальненому та конкретизованому рівнях. З огляду на це дисципліна поділяється на загальну і особливу частини.

Новизною саме цієї програми курсу є дослідження країн, які, як правило, залишаються поза увагою при вивченні даної дисципліни (Південна Америка, Африка, “некласичні ” країни Азії тощо).

скачати книгу

 

Державність Закарпаття в політико-правовій діяльності Т.Масарика

У монографії розглядаються проблеми входження Закарпаття до складу Чехословачинни, а саме: на яких засадах Закарпаття увійшло до складу ЧСР; хто виявив ініціативу входження; якими були обіцянки чехословацького уряду на чолі з Т.Масариком стосовно статусу Закарпаття у випадку його входження до складу ЧСР; наскільки були виконані ці обіцянки; чи правомірно говорити про невиконання чи затримання виконання зобов'язання уряду ЧСР перед русинами Закарпаття; який обсяг автономних прав планував уряд ЧСР Закарпаттю; яка роль Масарика у входженні Закарпаття до складу ЧСР; які наслідки перебування Закарпаття у складі ЧСР?

скачати книгу

 

Історія держави і права

Історія держави і права зарубіжних країн викладається в якості основної дисципліни на всіх юридичних факультетах, інститутах, академіях. Разом з "Теорією держави і права", "Історією політичних і правових вчень", "Філософією права", "Історією держави і права України", "Римським правом" цей курс утворює групу історико-філософських правових наук, які є базовими по відношенню до галузевих юридичних наук.

Предмет курсу полягає у вивченні виникнення, розвитку, функціонування інститутів держави і права окремих країн; аналіз змісту та наслідків державно-правових процесів, які розвивалися у минулому; розкритті їх конкретно-історичних закономірностей.

Історія держави і права зарубіжних країн досліджує еволюцію основних державно-правових інститутів, які відіграють важливу роль у діяльності сучасних країн.

скачати книгу

 

Основи конституції і правознавства України

Навчальний посібник "Основи Конституції і правознавства України" побудований у відповідності з програмою викладання однойменного курсу у вузах України.

В посібнику розглядаються основні проблеми теорії держави і права та наводиться основна характеристика галузей права України - конституційного, цивільного, кримінального, адміністративного, трудового тощо

Посібник стане в нагоді студентам неспеціальних факультетів, які вивчають "Основи Конституції та правознавства України", учням та викладачам шкіл, всім, хто цікавиться проблемами правознавства.

скачати книгу

 

Основи країнознавства (Європа)

Курс "Основи країнознавства держав Європи" являє собою комплексний вид навчальної дисципліни.

Комплексність його проявляється в тому, що предмет дослідження країнознавства знаходиться на стиці кількох наук: правознавства, історії, географії.

Мета курсу полягає у всебічному вивченні сучасних держав Європи, а саме: географічного положення, етапів їх історичного розвитку, сучасної форми державного правління і територіального устрою, економіки.

скачати книгу

 

Основи країнознавства (Південна Америка)

Навчальна дисципліна Основи країнознавства займає одне з найважливіших місць серед суспільних дисциплін. Вона дає можливості набути чи поглиблювати знання з основ державного ладу, політичної та економічної географії, історії окремих країн, що в свою чергу значно розширює світогляд студентів, учнів, а також інших набувачів інформації.

В запропонованому посібнику автор розкриває основні параметри країн Південної Америки - регіону, який на сьогодні знаходиться на стадії динамічного розвитку в багатьох сферах суспільного життя.

скачати книгу

 

Дипломатична і консульська служба

Дипломатична і консульська служба – теоретико- практична навчальна дисципліна, яка викладається для здобуття всіх спеціальностей міжнародного спрямування. Курс розглядає наступні блоки проблем:

І. Дипло- матичні зносини: поняття та технологія їх здійснення.

ІІ. Консульство – спеціальний інститут дипломатичних зносин.

ІІІ. Привілеї та імунітети – основа статусу дипломата та консула.

ІV. Дипломатична служба в Україні – поняття, завдання, структура.

V. Консульська служба – спеціальний вид дипломатичної служби.

скачати книгу

 

МАСАРИК І ЗАКАРПАТТЯ

У монографії розглядається проблематика "чехословацького" періоду в розвитку Закарпаття. У розрізі цієї мети автор прагнув вирішити такі завдання: дослідити архівні джерела і внесок вітчизняних та зарубіжних дослідників у вивчення процесу входження історичного Закарпаття до складу Чехословаччини й ролі Томаша Масарика в цьому процесі; визначити передумови та причини інтеграції краю в політичну систему новоутвореної держави; дати відповідь на запитання, хто виявив ініціативу входження краю до Чехословаччини; коротко дослідити життєвий шлях Т.Масарика, особливості формування його світогляду; зробити висновки про вплив Масарика на суспільно-політичні процеси в краї.

скачати книгу

 

Кулінарні рецепти

Что есть еда для человека?

Продукт, дающий энергию для жизни – скажут одни. Наслаждение – ответят другие. То, что объединяет за столом людей и дает им прекрасный повод пообщаться – добавят третие.

Наверное, каждая из мыслей будет правильной. И главное, что б между ними была гармония. Так как доминирование одной из них будет означать, что вы не до конца постигли философию пищи. Если вы едите только что б жить – не получаете радости вкуса и общения. Если едите только ради вкуса и насыщения желудка – чревоугодничаете, не заботясь о здоровье. Если едите очень быстро и часто в одиночку – не раскроете прелести общения за хорошим столом.

перейти в розділ "Кулінарні рецепти"

 

УКРАЇНА В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Верховна Рада України встановила незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, внісши відповідні поправки у Преамбулу Конституції України. Окрім чіткої фіксації зовнішньополітичного курсу, ця норма має і фундаментальне внутрішнє значення – ідентифікація європейської ментальності, вибір способу і стандартів життя. Напевно не буде перебільшенням твердження, що саме в цьому сенсі євроінтеграція є важливою для кожного українця.

скачати книгу